Free Monkey ani Cursors at www.totallyfreecursors.com

Sunday, 20 May 2012

Sumber Tenaga Yang Boleh Diperbaharui

Sumber tenaga yang boleh diperbaharui berdefinisi sunber tenaga yang boleh digunakan secara berterusan tanpa mengakibatkan pencemaran terhadap bumi.
Penggunaan tenaga boleh diperbaharui (renewable energy) seperti tenaga hidro, biomass, biogas dan solar bagi penjanaan kuasa sedang diberi penekanan lebih meluas sejajar dengan Dasar Lima Bahan Api negara ini yang dibentuk di bawah Rancangan Malaysia Ke-Lapan dan sedang digalakkan dengan memberi lebih penekanan di bawah Rancangan Malaysia Ke-Sembilan. No comments:

Post a Comment