Free Monkey ani Cursors at www.totallyfreecursors.com

Saturday, 19 May 2012

Mengapakah anda perlu menggunakan elektrik dengan cekap?


  1. Untuk mengurangkan penggunaan bahan api fosil (gas dan arang batu) yang:
    • bekalannya semakin susut
    • kos yang semakin tinggi
    • menghasilkan gas-gas berbahaya yang boleh membawa kesan
    • buruk kepada kesihatan manusia dan alam sekitar,
  2. Untuk memelihara alam sekitar yang merupakan satu-satunya warisan kita untuk generasi akan datang; 
       3.  Untuk mengurangkan perbelanjaan isirumah

No comments:

Post a Comment